Schopnost přednášet a vyprávět je šestým smyslem úspěšných byznysmenů. Proč je vlastně tak důležitá? Ne každý si dokáže představit, jak nové služby/produkty fungují, jak bude probíhat spolupráce nebo jaký přínos může mít nový obchod. Díky vyprávění jsou ostatní schopni snadno pochopit princip a reálně nahlédnout do budoucnosti.

Na základě příběhu si následně ostatní mohou vytvořit vlastní mínění o tom, o čem dotyčný vypráví. Díky němu se posluchači přenesou v čase na potřebné místo, či si dokáží vybavit potřebný proces nebo situaci. Vyprávění vychází z obchodního ducha, umožní vidět lepší vizi budoucnosti, ale neobejde se bez dostatečné prozíravosti.

Vyprávění v prodeji

V obchodním světě má vyprávění svou nezastupitelnou úlohu. Každý by měl dát pozor, aby se nejednalo o fikci. Pokud prodejce vypráví příběh, který není pravdivý, tak nevypráví, ale jen lže. Podíváme se na profesionální vyprávění, neboť každý velký obchodník byl zároveň i velkým vypravěčem.

Principem vyprávění je vcítit se do klienta, dostat se na stejnou vlnu a promítat mu všechny potřebné události, které mohou být doplněny i skutečnými čísly. Jestliže chcete, aby klient pochopil význam vašeho produktu, musí si to s vámi představit, dokud si to nepředstaví, nepochopí jeho plný potenciál. Do příběhu se obvykle nemíchají zbytečné překážky a problémy, ale většina z obchodů vzniká proto, aby se něco vylepšilo, takže se může hovořit o společném překonávání problémů a vytváření budoucnosti plné očekávání.

Co v příběhu nesmí chybět

7359286694_063d68cda9_bJakékoliv vyprávění musí mít logický základ, aby klient věděl, že má reálné šance se k této vizi dostat. V příběhu se obchodník nesmí ztrácet a důležité je, aby byla každá vize pozitivní. Když nabízíte něco lepšího, klient musí poznat změnu, jakou mu spolupráce s vámi přinese.

Největšími amatéry jsou obchodníci, kteří jen popíší vlastnosti nebo služby produktu. Takový přístup nikdy nemůže být dostatečně přesvědčivý a klient může dokonce nabýt dojmu, že je obchodník zcela dutý a že nabízeným produktům vůbec nerozumí. Umění vyprávět je umění prodávat.

Pro úspěšný prodej se naučte klientovi říci, že se s překonáním všech překážek pokaždé dostane k lepší budoucnosti. Před vyprávěním se pokuste odhadnout charakter klienta, abyste věděli, jestli máte vyprávět příběh bez něj, nebo jestli by měl být jeho součástí. Příběh musí být popsán reálně a pravdivě, pokud by v něm byly nepřesnosti a klient je vycítil, stal by se pro něj obchodník rázem jen pohádkářem, který se ho snaží chytit na kus špeku. Schopnost vyprávět se dá naučit nejlépe v praxi a čím dříve se s ní začne, tím rychleji se obchodník stane skutečně úspěšným prodejcem.